Սույն էջի նյութերի հավաքագրվում են www.e-draft.am/  կայքից և այլ հայկական կառավարական աղբյուրներից:
Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխման նախաձեռնություն (ՀՕԲՆ)

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի «Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխման նախաձեռնություն» (ՀՕԲՆ) ծրագրի նպատակն է երաշխավորել, որ հանքարդյունաբերությունը երկրին և տեղական համայնքներին տրամադրի բավարար օգուտներ: Նախաձեռնության նպատակներից է մշակել և Ազգային Ժողովի խմբակցություններին ներկայացնել այնպիսի օրինագծեր, որոնք   կավելացնեն հանքարդյունաբերության տված հասարակական ևտնտեսական օգուտները և միաժամանակ կնվազեցնեն շրջակա միջավայրի և հանրային առողջության վրա ունեցած բացասական ազդեցությունները:

ՀՕԲՆ-ի գործունեության գլխավոր առանցքը քաղաքացիական հասարակության, շահերի պաշտպանության խմբերի, գիտական հաստատությունների և համապատասխան ազգային ու միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունն ու գործընկերությունն է: ՀՕԲՆ-ը համագործակցում է գործադիր և օրենսդիր մարմինների հետ՝ օրենքների նախագծերը ԱԺ-ում անցկացնելու համար:

Քարոզարշավներ
Առընչվող կայքեր
Գրանցվեք ՀՕԲՆ նորություններ ստանալու համար