Դատական դեպքերի ուսումնասիրություն

Դատական դեպքերի ուսումնասիրությունը, որն անցկացվել է իրավաբան Հայկ Ալումյանի կողմից, վերլուծում է Հայաստանի դատական պրակտիկան հանքարդյունաբերության ոլորտում ՝ կապված շրջակա միջավայրի և աշխատանքային անվտանգության հետ։ Այս վերլուծության մեջ լուսաբանվում են Հայաստանի դատական նմանատիպ գերիշխող օրինակները։