ՀՀ օրենսդրության բացերը

Հայաստանի հանքարդյունաբերական օրենսդրությունը ապահովում է ոլորտի հիմնական կարգավորող դաշտը։ Այնուամենայնիվ, այն ունի բացեր՝ որոշ առանցքային լավագույն փորձի սկզբունքներում, որոնք վերաբերում են բնապահպանական, սոցիալական, առողջապահական, աշխատանքային անվտանգության և ռեսուրսների կառավարման տնտեսական ասպեկտներին։ Ազգային օրենսդրության մեջ դեռևս բաց են մնում աղտոտման վճարի արդյունավետ սկզբունքները և կանխարգելիչ միջոցառումները, առողջության վրա ազդեցության կարգավորիչ դաշտը, էկոհամակարգային մոտեցումը, հանքարդյունաբերության եկամուտները և դրանց կառավարումը և այլն: ՀՕԲՆ ուսումնասիրել և վերլուծել է հանքարդյունաբերական օրենսդրության մեջ առկա թերությունները՝ տեղական և միջազգային փորձագետների աջակցությամբ: Հաշվի առնելով ոլորտում ընթացող օրենսդրական և քաղաքական նախաձեռնությունները, ինչպես նաև հաճախակի փոփոխությունները և՛ կարգավորող, և՛ ինստիտուցիոնալ շրջանակներում, վերլուծությունը պարբերաբար թարմացվում է:

Չափը`416 KB