Միջազգային լավագույն փորձ

Այս բաժնում տեղադրված ՀՕԲՆ-ի աշխատանքային փաստաթղթերը վերլուծում են հանքարդյունաբերության ոլորտի վեց թեմատիկ բաժինների լավագույն մոտեցումները: Յուրաքանչյուր աշխատանքային փաստաթուղթ համեմատություն է անում հայաստանյան փորձի և համաշխարհային լավագույն չափանիշների միջև՝ մատնանշելով ներքին օրենսդրություններում առկա բացթողումները: Յուրաքանչյուր աշխատանքային փաստաթուղթ նաև թվարկում է նախնական առաջարկներ, որոնք կարող են նպաստել ոլորտի բարելավմանը: Աշխատանքային փաստաթղթերը պատրաստվել են Վլադո Վիվոդայի և Ջոնաթան Ֆուլչերի կողմից (Քուինզլենդի համալսարան) և վերջնականացվել են շահագրգիռ կողմերի մեկնաբանությունների և առաջարկությունների հիման վրա:

1. Հանքարդյունաբերական թափոնների դասակարգում և կառավարում

Վլադո Վիվոդա
Քուինզլենդի համալսարան, Կայուն հանածոների ինստիտուտ
Հանքարդյունաբերության ոլորտում սոցիալական պատասխանատվության կենտրոն
Ջոնաթան Ֆուլչեր
Քուինզլենդի համալսարան, Թ.Ս. Բիրնի անվան իրավաբանության բաժին
Չափը` 756 KB

 

2. Մաքրումվերականգնում և հանքի փակում

Վլադո Վիվոդա
Քուինզլենդի համալսարան, Կայուն հանածոների ինստիտուտ
Հանքարդյունաբերության ոլորտում սոցիալական պատասխանատվության կենտրոն
Ջոնաթան Ֆուլչեր
Քուինզլենդի համալսարան, Թ.Ս. Բիրնի անվան իրավաբանության բաժին
Չափը` 754 KB

 

3. Բնապահպանական վնասի փոխհատուցում

Վլադո Վիվոդա
Քուինզլենդի համալսարան, Կայուն հանածոների ինստիտուտ
Հանքարդյունաբերության ոլորտում սոցիալական պատասխանատվության կենտրոն
Ջոնաթան Ֆուլչեր
Քուինզլենդի համալսարան, Թ.Ս. Բիրնի անվան իրավաբանության բաժին
Չափը`490KB

 

4. Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում

Վլադո Վիվոդա
Քուինզլենդի համալսարան
Կայուն հանածոների ինստիտուտ, Հանքարդյունաբերության ոլորտում սոցիալական պատասխանատվության կենտրոն
Ջոնաթան Ֆուլչեր
Քուինզլենդի համալսարան, Թ.Ս. Բիրնի անվան իրավաբանության բաժին
Չափը` 562KB

 

5. Մշտադիտարկումկիրարկում և համապատասխանություն 

Վլադո Վիվոդա
Քուինզլենդի համալսարան, Կայուն հանածոների ինստիտուտ
Հանքարդյունաբերության ոլորտում սոցիալական պատասխանատվության կենտրոն
Ջոնաթան Ֆուլչեր
Քուինզլենդի համալսարան, Թ.Ս. Բիրնի անվան իրավաբանության բաժին
Չափը` 459KB

 

6. Աշխատողների առողջություն և անվտանգություն

Վլադո Վիվոդա
Քուինզլենդի համալսարան, Կայուն հանածոների ինստիտուտ
Հանքարդյունաբերության ոլորտում սոցիալական պատասխանատվության կենտրոն
Ջոնաթան Ֆուլչեր
Քուինզլենդի համալսարան, Թ.Ս. Բիրնի անվան իրավաբանության բաժին
Չափը` 459KB