Օգտակար հղումներ

Կառավարություն
Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Միջազգային կազմակերպություններ
Համաշխարհային բանկ
Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր
Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատուն Հայաստանում
«ՅՈՒ-ԷՍ Ֆորեստ Սերվիս»

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և կրթական հաստատություններ
«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն
Հրապարակիր ինչ վճարում ես
«Էկոլոգիական իրավունք» ՀԿ
Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան
Կայուն զարգացման կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան

Եթե ցանկանում եք համագործակցել մեզ հետ «Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխման նախաձեռնության» շրջանակներում, գրեք մեր էլեկտրոնային հասցեին: